Matbransjens Opplæringskontor følger opp alle lærlingene gjennom læretiden og gjennom vårt kvalitetssystem har vi systemer som ivaretar kravene i opplæringsloven og forskrift til denne.

Lærlinger og lærekandidater har rett til oppfølging og vurdering underveis i læreforholdet. Retten innebærer både rett til underveisvurdering og sluttvurdering og rett til dokumentasjon av opplæringen. Formålet med vurdering i fag er å fremme læring underveis. Vurderinga skal gi god tilbakemelding og veiledning til lærlingene og lærekandidatene. Underveisvurdering skal brukes som et redskap i læreprosessen, som grunnlag for tilpassa opplæring og bidra til at lærlingen eller lærekandidaten øker kompetansen sin i faget.


Oppstartsamling

Rett etter oppstart inviteres alle nye lærlinger og faglige ledere til oppstartsamling. På samlingen får lærling og faglig leder blant annet informasjon om rettigheter og plikter under læretiden. 

 

Halvårssamtaler

Opplæringskontoret innkaller og gjennomfører halvårssamtalene. På samtalene gir faglig leder og lærling tilbakemelding på hvordan opplæringssituasjonen er både faglig og sosialt. Vi har egne skjemaer som brukes til disse samtalene. Innkalling med agenda sendes faglig leder og lærling i god tid før samtalene. Alle parter får kopi av det som blir gjennomgått. Vi dokumenterer oppfølgingen slik at dette er tilgjengelige for fylkeskommunene om de ønsker tilsyn i hvordan vi gjennomfører opplæring og oppfølging av våre lærlinger i våre medlemsbedrifter.

 

Kurs i læretiden

Lærlingene får tilbud om å delta på mange kurs og samlinger i løpet av læretiden. Kursene er gratis for lærlingene da vi dekker kostnadene for de. For oversikt, se under kurs og aktiviteter.

 

Rapportering til fylkeskommunene

Opplæringskontoret rapporterer årlig til fylkeskommunen om opplæringen av lærlingene/lærekandidatene i våre medlemsbedrifter. Fylkeskommunen gjennomfører årlige dialogmøter med opplæringskontoret for å se hvordan opplæringen gjennomføres i våre medlemsbedrifter.