Er du lærling i en av våre medlemsbedrifter vil du få oppfølging gjennom hele læretiden og vi vil sørge for at du får den opplæringen du har krav på. Gjennom vårt kvalitetssystem ivaretar vi kravene i opplæringsloven og forskrift til denne.

 

Oppstartsamling

Alle nye lærlinger og faglige ledere inviteres til oppstartsamling. Her går vi igjennom rettigheter og plikter for lærlinger og lærebedrifter, og vi gir opplæring i hvordan lærling og bedrift skal planlegge og dokumentere opplæringen i læretiden.  

Utviklingssamtaler

Opplæringskontoret gjennomfører utviklingssamtalene ute i medlemsbedriftene. På samtalene gir faglig leder og lærling tilbakemelding på hvordan opplæringssituasjonen er både faglig og sosialt. Dette blir dokumentert i vårt opplæringssystem OLK Web.

Kurs i læretiden

Lærlingene får tilbud om å delta på mange kurs og samlinger i løpet av læretiden. Kursene er gratis for lærlingene da vi dekker kostnadene for de. Info om kurs og samlinger gjøres tilgjengelig for lærlinger og faglige ledere i OLK Web samt at det publiseres her på vår nettside.

Fag- og svenneprøven

Opplæringskontoret melder opp læringen når opplæringen er fullført og lærlingen er klar for den praktiske prøven.