Lærlinger kan søke om 14 ukers opphold i utlandet.

Internasjonalt servicekontor gir lærlinger fra Innlandet muligheten til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa. Instruktør/faglig leder og opplæringskontor kan søke om å delta på fellesreise for å besøke lærling i utlandet. Reisene arrangeres når lærlingen er halvvegs i oppholdet. Du må søke 2 måneder før oppsatt fellesreise.