Ønsker du å ta deler av læretiden i utlandet? 

Internasjonalt Servicekontor gir lærlinger fra Hedmark og Oppland muligheten til å ta tre måneder av læretida i et land i Europa. I tillegg til utenlandsopphold for lærlinger, tilbyr kontoret instuktører/veiledere muligheten til å reise ut og besøke sin lærling. Tilbudet er finansiert gjennom EU-programmet Erasmus+.