Dersom du ikke har gått riktig skole ifht. lærefaget du ønsker lærekontrakt i har du fortsatt mulighet for å bli lærling dersom du har bestått fellesfagene fra VG1 og VG2. Læretidens lengde avgjøres av hvilken studieretning du har gått fra før ifht. lærefaget du tegner lærekontrakt i.


Har du gått riktig studieretning ifht. lærefaget du ønsker lærekontrakt i blir læretiden to år, med unntak av automatikerne som har 1,5 års læretid.  

Her finner du oversikt over utdanningsprogram.

 

Læretid med ulike studieretninger:

  • Har du gått riktig VG1 og VG2 ifht. lærefaget du tegner lærekontrakt i får du 2 års læretid. (Automatikere, har 1,5 års læretid.) 
  • Har du gått riktig VG1 men feil VG2 får du 2,5 års læretid.
  • Har du gått studiespesialisering får du 3,5 års læretid.Fradrag i læretid:

Det gis fradrag i læretid om du har relevant arbeidspraksis i faget fra før.VG3 eksamen:

Ila læretiden må du avlegge VG3 eksamen i lærefaget før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøve. Opplæringskontoret hjelper deg med dette. 

 

Godkjent kryssløp:

Det er godkjent kryssløp fra VG2 Industriteknologi til VG3 Industriell Matproduksjon. Det innebærer at de som har gått VG2 Industriteknologi kan søke om læreplass i VG3 Industriell Matproduksjon uten krav om ny eksamen i VG3 Industriell Matproduksjon. Lønn i læretiden:

Lærlingene lønnes ihht. tariff og overenskomst eller etter avtale.