Ombudet har en uavhengig stilling i fylkeskommunen plassert under fagenheten videregående opplæring. Alle kan kontakte ombudet. Ombudet har taushetsplikt og saker blir ikke tatt opp videre uten samtykke.


Om elev- og lærlingombudet

Elev- og lærlingombudet skal fungere uavhengig av politisk og administrativ ledelse i fylket, og er derfor uten tilknytning til andre avdelinger i fylkeskommunen eller til de videregående skolene. Ombudet skal bidra til å sikre at alle elever, lærlinger og lærekandidater får opplæringen de har krav på etter opplæringslov og gjeldende forskrifter. Elev- og lærlingombudet kan også bistå lærlinger og elever i enkeltsaker, enten det dreier seg om enkeltpersoner eller hele klasser eller skoler. 

 

Dette kan ombudet gjøre for deg som er lærling/lærekandidat

 • Gi deg veiledning og opplæring i dine rettigheter og plikter
 • Gi deg veiledning i forbindelse med klage på din opplæringssituasjon
 • Bistå deg i enkeltsaker for å bedre din opplæringssituasjon 

 

Ombudet skal

 • Arbeide for at interessene og rettighetene til elever, lærlinger og lærekandidater blir ivaretatt
 • Samarbeide med skolen om kursing av elever og elevråd
 • Bidra til styrket medvirkning i opplæringen
 • Ta opp saker med administrasjonen, politikere og Ungdommens fylkesting


Hvem kan kontakte ombudet

 • Elever
 • Lærlinger / lærekandidater
 • Ansatte i skolen
 • Lærlingeansvarlige
 • Foresatte

 

Taushetsplikt

Ombudet har taushetsplikt, og saker blir ikke tatt videre uten ditt samtykke. Du kan kontakte ombudet om alt som har med opplæringssituasjonen din å gjøre.

 

Lærlingombud i Hedmark

Navn:

Brede Skogbakken

E-post:      

brede.skogbakken@hedmark.org

Telefon:

62 54 46 34

Mobil:

95 05 40 15


Besøk også Elev- og lærlingombudet i Hedmark på facebook.

 


Lærlingombud i Oppland

Navn:

Kjerstin G. Lundgård

E-post:      

Kjerstin.Lundgard@oppland.org

Telefon:

61 28 93 59

Mobil:

46 80 60 23