En av de store fordelene ved å være lærling, er at man får lønn under utdannelsen. Størrelsen på lønnen varierer fra bedrift til bedrift, da dette styres etter satsene i tariffer og overenskomster for det gjeldende faget/bransjen.

De fleste næringsmiddelbedriftene følger NNN sin tariff (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund), og overenskomstene for de ulike bransjene finner du her.


For bedrifter som følger NNN gjelder følgende satser:
 

 

Lærefag som følger hovedmodellen (2+2)

Denne modellen for fag- og yrkesopplæring har 2 års opplæring i skole og 2 års læretid i bedrift med 50% opplæringstid og 50 % verdiskapningstid. Lærlingene får lønn for verdiskapningen. I starten vil lærlingen kreve mye opplæring og bidra med lite verdiskaping, men i løpet av læretiden vil det bli mer og mer verdiskaping og mindre opplæring.

  • 1. året får lærlingen 40% av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.
  • 2. året får lærlingen 60% av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.

 

Lærefag som har 3 års opplæring i skole og 1,5 års verdiskaping i bedrift.

  • 1. halvår får lærlingen 40% av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.
  • 2. halvår får lærlingen 50% av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.
  • 3. halvår får lærlingen 80% av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften

 

Lærlinger i teknisk- og allmennefag (TAF lærlinger)

For den tiden lærlingen er utplassert i bedrift de to første årene, betales 30% av nyutdannet fagarbeider. De to siste årene betales lønn for verdiskapingen, slik at de samlet over alle 4 årene opparbeider en samlet lønn tilsvarende en årslønn for nyutdannet fagarbeider. 

  • 5. halvår får lærlingen 55% av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.
  • 6. halvår får lærlingen 55% av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.
  • 7. halvår får lærlingen 70% av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.
  • 8. halvår får lærlingen 75% av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.

 

Overtidsbestemmelser og ordinært arbeid for lærlinger

Overtidsgrunnlaget for lærlinger er begynnerlønn for voksne arbeidere, inklusive lokale tillegg.

Lærlinger skal ikke inngå i bedriftens ordinære bemanningsplaner. Ved sykdom og ferie kan bedriften benytte lærlinger som vikarer. Det forutsettes at dette drøftes med de tillitsvalgte. I slike tilfeller lønnes lærlingene i henhold til bedriftens bestemmelser for ufaglærte arbeidere. 

 

Arbeid etter læretiden

Lærlinger som fortsetter i bedriften etter endt læretid får læretiden godkjent som lønnsansiennitet.