Som lærling får du lønn i læretiden din. Lønnen varierer fra bedrift til bedrift, da dette styres etter den tariff og overenskomst bedriften følger. De fleste av våre medlemsbedrifter følger NNN (Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund), og overenskomsten finner du her.


Lønnsbestemmelser for lærlinger (NNN)


Lærlinger som følger hovedmodellen (2+2)

Denne modellen for fag- og yrkesopplæringen har 2 års opplæring i videregående skole (VG1 og VG2), pluss 2 års læretid i bedrift med 50 % opplæringstid og 50 % verdiskapingstid.

Lærlingenes timefortjeneste utgjør en prosentandel av ordinær lønn for nyutdannede fagarbeidere i bedriften:

3. året: 40 % av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.

4. året: 60 % av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.


Lærling i teknisk - allmennfag (TAF-lærlinger)

For den tiden lærlingen er utplassert i bedrift de to første årene, betales 30 % av nyutdannet fagarbeider. De to siste årene betales lønn for verdiskapingstiden, slik at de samlet over alle 4 årene opparbeider en samlet lønn tilsvarende en årslønn for nyutdannet fagarbeider.

Retningsgivende tabell:

5. halvår: 55 % av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.

6. halvår: 55 % av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.

7. halvår: 70 % av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.

8. halvår: 75 % av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.


Andre opplæringsløp

Lærlinger i fag som har 3 års opplæring i videregående skole pluss 1 års læretid i bedrift, følger følgende lønnsskala:

7. halvår: 50 % av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.

8. halvår: 80 % av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.

Lærlinger i fag som har 3 års opplæring i videregående skole pluss 1,5 års læretid i bedrift, følger følgende lønnsskala:

7. halvår: 40 % av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.

8. halvår: 50 % av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.

9. halvår: 80 % av faktisk begynnerlønn for fagarbeidere i bedriften.


Lønn etter læretid og lønnsansinnitet

Lærlinger som har fullført sin læretid, og som avlegger fagprøven på et senere tidspunkt, skal lønnes som voksne arbeidere frem til fagprøven er bestått.

Lærlinger som fortsetter i bedriften etter endt læretid får læretiden godkjent som lønnsansiennitet.


Overtidsbestemmelser og ordinært arbeid for lærlinger

Overtidsgrunnlaget for lærlinger er begynnerlønn for voksne arbeidere, inklusiv lokale tillegg. Lærlinger skal ikke inngå i bedriftens ordinære bemanningsplaner.

Ved sykdom og ferie kan bedriften benytte lærlinger som vikarer. Det forutsettes at dette drøftes med de tillitsvalgte. I slike tilfeller lønnes i henhold til bedriftens bestemmelser for ufaglærte arbeidere.