Alle lærebedrifter er gjennom opplæringsloven pålagt å ha en plan for opplæringen. Planen skal sikre at lærlingen/lærekandidatene får en opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen. I planen skal det komme frem hvordan bedriften ønsker å legge til rette for at lærlingen når kompetansemålene i læreplanen. Alle lærlinger i Matbransjens Opplæringskontor skal ha en plan for opplæringen og opplæringen skal dokumenteres. 

 

Plan for opplæringen

Opplæringskontoret har utarbeidet egne opplæringsplaner som brukes av våre medlemsbedrifter. Det er faglig leder sitt ansvar å fylle ut opplæringsplanen.

 

Intern rullering

For at lærlingene skal få opplæring i alle kompetansemålene i læreplanen er det nødvendig med varierte arbeidsoppgaver. I noen fag vil dette skje naturlig mens i noen fag må det lages en intern plan som viser hvor lærlingen skal være til ulike tider og hva han skal lære. I IMP og produksjonsteknikk er dette vanlig.  Om det er behov for å lage en egen plan for dette er det faglig leder sitt ansvar. 

Forankring

Det er viktig at alle som er involvert i opplæringen blir kjent med opplæringsplanene for lærlingene. Det er derfor fint om planen gjøres tilgjengelig for de ansatte i bedriften slik at de ser hva lærlingen skal få opplæring i før han/hun går opp til fag-/svenneprøven. Det er også viktig at ledelsen har fokus på god fagopplæring og at bedriften er villig til å sette av tid til opplæring og oppfølging.

 

Dokumentasjon

Alle lærlinger skal dokumentere opplæringen sin. Vi benytter elektronisk opplæringsbok gjennom OLK Web. Faglig leder må godkjenne lærlingens dokumentasjon. Dokumentasjonen blir gjennomgått på halvårssamtalene. Ingen lærlinger vil bli meldt opp til fagprøve før opplæringen er fullført og dokumentert.