Nettsted hvor du melder deg opp til privatisteksamen via web. 

Søknadsfrist for eksamen våren 2020 er 1. februar.

Link til PrivatistWeb


Privatisteksamen for lærlinger

Alle obligatoriske eksamener for lærlingene i læretida skal være gratis for lærlingene, på lik linje med eksamener for elever i skole. Ved gyldig fravær på eksamen, eller ikke bestått eksamen, tilbys lærlingen utsatt/ny eksamen. Dersom eksamen ikke er bestått etter dette, må lærlingen selv dekke eksamensavgiften. I alle andre fag må lærlingen betale eksamensavgift etter gjeldende satser.»

 

Det betyr:

  • Vedtaket omfatter kun eksamener som er obligatoriske for lærlingen i læretida.  
  • For fag som lærlingene ikke har bestått i skoleløpet må lærlingene betale eksamensavgift på vanlig måte. Det samme gjelder hvis lærlingen ønsker å forbedre et fag, eller ta tilleggsfag.
  • Er det lærlinger som har krav på gratis eksamen, gjelder samme prosedyre som før.
  • Kandidater som er bosatt i tidligere Oppland, velger Oppland fylkeskommune når de skal melde seg opp, kandidater bosatt i tidligere Hedmark velger Hedmark.
  • Organisasjonsnummeret til bedriften legges inn under Personopplysninger i privatistweb, da går oppmeldingen automatisk.
  • Alternativt kan de melde seg opp i privatistweb og avbryte når de får valget om betalingskort. Da må opplæringskontoret sende oversikt hit til eksamenskontoret@innlandetfylke.no innen 29.januar, slik at vi får ettergitt eksamensavgiften.