Etter forslag fra yrkesopplæringsnemnda oppnevner fylkeskommunen opp ei, eller om nødvendig flere prøvenemnder for de faga det er prøvekandidatar i. Fylkeskommunen kan eventuelt oppnevne prøvenemnder i samarbeid med andre fylkeskommuner. (opplæringslovens § 4-8)


Man blir valgt for en periode på 4 år og de som sitter nå sitter for perioden 2016 - 2019. 


Medlemmene i prøvenemndene skal planlegge, gjennomføre og evaluere fag- og svenneprøver. Sluttvurderingen er viktig for kvaliteten i fagene, så nemndene må bestå av engasjerte fagpersoner med lyst og mulighet til å påta seg vervet.


Prøvenemndsmedlemmene må delta i fylkeskommunens opplæring, og sette seg inn i loververket som gjelder for utøvelse av vervet. De må ha oppdatert kunnskap i faget, gode samarbeidsevner og de kan ikke være eldre enn 64 år når de oppnevnes. 


Prøvenemndsmedlemmer i Hedmark

Prøvenemndsmedlemmer i Oppland