Hovedregelen er at man må bestå alle fagene på Vg1 og Vg2 for å gå opp til fag- eller svenneprøve. Programfag må være bestått før du kan meldes opp til fagprøven.


Du kan ha stryk i inntil to fellesfag

Du kan likevel ha stryk i inntil to av fellesfagene når du starter som lærling. Kravet er da at du består eksamen i disse fagene innen to år etter at du har fullført fagprøven, for at du skal få utstedt fag- eller svennebrevet ditt. Fellesfag er norsk, historie, samfunnslære, matematikk, naturfag, engelsk og kroppsøving. Alle programfagene må være bestått for at du skal få lærekontrakt og fag-/svennebrev. Har du stryk i fag må du gi beskjed til lærebedriften din om at du har stryk, og at du skal ta opp faget/ene senere. 


Unntak fra regelen

I noen tilfelle kan fag-/svenneprøven likevel utstedes dersom lærlingen har stryk i fellesfagene. Dette er regulert i forskrift til opplæringsloven § 3-67.

For at fritak skal kunne innvilges må følgende krav være innfridd og det må foreligge sakkyndig vurdering/uttalelse fra PPT.

  • Lærlingen eller eleven har vært fritatt for vurdering av karakter i faget

  • Lærlingen eller eleven har spesifikke lærevansker


Er det grunnlag for å søke om fritak hjelper vi deg med å søke om dette om du er lærling i en av våre medlemsbedrifter. 


Lærlinger som ikke har fått avlagt manglende eksamener før de starter på læretiden, må selv melde seg opp til disse som privatist. Her er link til PrivatistWeb.