Innlandsmat er et nettverk for Matindustrien Innlandet. Formålet til nettverket er å etablere en møteplass der man kan ta opp saker av felles interesse. 

Vi arrangerer to møter i året, et på høsten og et på våren. Vårmøtet avholdes i tilknytning til årsmøtet i opplæringskontoret som avholdes ute i medlemsbedriftene. Høstmøtet avholdes i tilknytning til mat- og landbruksmessen Midt i Matfatet. 

Ønsker du å bli med i nettverket send en e-post til innlandsmat@matbransjen.no

Følg Innlandsmat på facebook