Innlandsmat er et nettverk for Matbransjen Innlandet. Deltagelse i nettverket krever medlemskap i opplæringskontoret. 

Ønsker du å bli en del av nettverket til Matbransjen Innlandet fyll ut tilslutningsavtalen som du finner her og send denne til post@matbransjen.noFormål:
Formålet til nettverket er å etablere en møteplass for matbransjen i Innlandet der vi tar opp saker av felles interesse. 


Nettverksmøter:

Vi har to møter i året, et på våren og et på høsten. Vårmøtet gjennomføres samtidig som årsmøtet i opplæringskontoret som legges ute i en av medlemsbedriftene. 


Organisering:
Fra 2015 ble nettverket organisert gjennom Matbransjens Opplæringskontor og videre aktivitet i nettverket koordineres gjennom opplæringskontoret. Deltagelse i nettverket koster ikke noe utover medlemskontingenten til opplæringskontoret som er på 2.500 kr. pr. år. 


Arbeidsgruppe:
På årsmøtet til opplæringskontoret velges representanter til arbeidsgruppe for to år om gangen. Arbeidsgruppa har i oppgave å planlegge, organisere og gjennomføre bransjemøtene. I tillegg til de to representantene fra medlemsbedriftene, er daglig leder på Matbransjens Opplæringskontor med i arbeidsgruppa.Kontaktinformasjon arbeidsgruppa i Innlandsmat:Grete Kjemphei:
Leder i arbeidsgruppa
Produksjonsleder Orkla Foods Elverum
E-post: grete.kjemphei@orkla.no
Mobil: 928 96 905. 


Arild Nordvi:
Fabrikksjef Nortura Elverum
E-post: arild.nordvi@nortura.no
Mobil: 95150185


Marit Finseth Løberg:

Daglig leder Matbransjens Opplæringskontor
E-post: post@matbransjen.no
Mobil: 957 39 110.