På årsmøtet til opplæringskontoret velges representanter til arbeidsgruppe for to år om gangen. Arbeidsgruppa har i oppgave å planlegge, organisere og gjennomføre bransjemøtene. I tillegg til de to representantene fra medlemsbedriftene, er daglig leder på Matbransjens Opplæringskontor med i arbeidsgruppa.


Kontaktinformasjon arbeidsgruppa i Innlandsmat:


Ottar Olden:
Leder i arbeidsgruppa
Meierisjef TINE Meieriet Brumunddal.
E-post: ottar.olden@tine.no
Mobil:  995 20 739.

Grete Kjemphei:
Produksjonsleder Orkla Foods Elverum
E-post: grete.kjemphei@orkla.no
Mobil: 928 96 905. 

Marit Finseth Løberg:
Daglig leder Matbransjens Opplæringskontor
E-post: post@matbransjen.no
Mobil: 957 39 110.