Fra 2015 ble nettverket organisert gjennom Matbransjens Opplæringskontor og videre aktivitet i nettverket koordineres gjennom opplæringskontoret. Deltagelse i nettverket koster ikke noe utover medlemskontingenten til opplæringskontoret som er på 2.500 kr. pr. år.