Formålet til nettverket er å etablere en møteplass for matbransjen i Innlandet der vi tar opp saker av felles interesse. Vi har to møter i året, et på våren og et på høsten. Vårmøtet gjennomføres samtidig som årsmøtet som legges ute i en av medlemsbedriftene. Høstmøtet legges til mat- og landsbruksmessen Midt i Matfatet med bedriftsbesøk forut for messebesøk.