Haccp Innføringskurs

Adresse Hamar Katedralskole, Ringgata 235, klasserom 2142.
Sted Hamar
Startdato Tirsdag 20. Mar. 2018, kl. 09:00
Sluttdato Tirsdag 20. Mar. 2018, kl. 15:00
Påmeldingsfrist 06. Mar. 2018, kl. 12:00
Påmeldingsfristen for dette arrangementet har gått ut.

Kursholder: Pelias Trygg Mat


Kursansvarlig er Linda Jensen Sellami.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er en metodikk for å identifisere, vurdere og kontrollere/styre farer som er viktige for produksjon av trygg mat.
Ved bruk av HACCP går man systematisk gjennom alle trinn i prosessen for å kunne forebygge at noe går galt. 

Målet med kurset er å gi en innføring i viktigheten av å produsere trygg mat, gi generell kunnskap om HACCP og gi deltagerne tilstrekkelig kunnskap om praktisk bruk av HACCP-metodikken.

Innhold

- Regelverk
- Hva er HACCP
- Hvordan organisere et HACCP-studie
- HACCP-prinsippene
- Utarbeidelse av flytskjema
- Fareanalyse
- Verifisering av HACCP
- Risikovurdering og risikoreduserende tiltak

Alle kursdeltakere vil få utdelt kursbevis.