Å jobbe i matbransjen innebærer arbeid med mat, men også med maskiner og utstyr. Derfor er det viktig at den som ønsker seg en utdanning i matbransjen, ønsker å jobbe med teknologi i tillegg til mat.

Matfagene byr både på teknologi, prosess og håndtverksfag. Kjøttfagene er i stor grad basert på håndtverk, mens fagoperatøren har en mer prosessorientert utdanning. Ønsker du å bli fagoperatør er det viktig at du har teknisk interesse og forståelse, i tillegg til at du liker å jobbe med mat.