Det er medlemsbedriftene som velger ut hvilke kandidater de ønsker å tilby læreplass. 

 

Ledige læreplasser (Intensjonsavtaler)

I januar sender vi ut intensjonsavtaler til våre medlemsbedrifter der vi ber om en tilbakemelding på forventet inntak av lærlinger denne våren/sommeren. Ledige læreplasser rapporteres inn til fylkeskommunen.


Utlysning av ledige læreplasser

Ledige læreplasser i våre medlemsbedrifter blir kunngjort på våre hjemmesider, på facebook og i lokalavisene.  


Søknader skal sendes til medlemsbedriftene

Alle som ønsker læreplass i en av våre medlemsbedrifter må sende personlig søknad til de bedriftene de ønsker læreplass i. Legg ved siste karakterutskrift om du ikke har fått vitnemål enda. Det er bedriftene som kaller inn aktuelle kandidater til intervju og tilbyr de søkerne de ønsker læreplass. 


Forhåndsavtale

Det kan skrivers forhåndsavtale mellom medlemsbedrift og lærling når lærekontrakt er tilbudt og kandidaten har takket ja til læreplass dersom det er lenge til oppstart og lærekontrakt ikke kan skrives ut.
Forhåndsavtalen er bindende for begge parter. Forhåndsavtalen finner du her.


Lærekontrakt

Når vi får melding fra medlemsbedriften om hvem de ønsker å tilby læreplass skriver vi ut lærekontrakter. Lærekontraktene skal signeres første dag i bedrift. Det er faglig leder, lærlingen og ansvarlig leder (daglig leder på opplæringskontoret) som skal signere lærekontraktene. Fylkeskommunene godkjenner lærekontraktene. 


Studielån og stipend

Om lærlingen ønsker å søke om studielån og/eller stipend må lærekontrakten være godkjent av fylkeskommunen. Info om lån og stipend finner du her