Publisert: 28.02.2017

Marit Finseth Løberg

Haccp kurs 21. mars

Målet med kurset er å gi en innføring i viktigheten av å produsere trygg mat, gi generell kunnskap om HACCP og gi deltagerne tilstrekkelig kunnskap om praktisk bruk av HACCP-metodikken.

Tirsdag 21. mars holder vi Haccp kurs i regi av Pelias Trygg Mat

Kurset avholdes på Hamar Katedralskole, Ringgata 235 Hamar, fra kl. 9-15.

Kursholder er Pelias Trygg Mat og kursansvarlig er Linda Jensen Sellami.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) er en metodikk for å identifisere, vurdere og kontrollere/styre farer som er viktige for produksjon av trygg mat. Ved bruk av HACCP går man systematisk gjennom alle trinn i prosessen for å kunne forebygge at noe går galt. 

Alle kursdeltakere vil få utdelt kursbevis.

Innhold
- Regelverk
- Hva er HACCP
- Hvordan organisere et HACCP-studie
- HACCP-prinsippene
- Utarbeidelse av flytskjema
- Fareanalyse
- Verifisering av HACCP
- Risikovurdering og risikoreduserende tiltak

Kurset koster 2.000 kr. pr. deltager og dette inkluderer materiell og bevertning. Kurskostnadene for lærlingene dekkes av oss.

Lærlingene melder seg på via vår hjemmeside www.matbransjen.no eller på OLK Web.

Andre kandidater melder seg på ved å sende e-post til post@matbransjen.no snarest og senest innen fredag 10. mars. 
Oppgi navn på kandidaten-/e samt mobil og e-post adresse.