Publisert: 27.03.2017

Marit Finseth Løberg

Årsmøte 21. april

Årsmøte i Matbransjens Opplæringskontor og nettverksmøte i Innlandsmat med fokus på Lean:

Fredag 21. april fra kl. 09:30 – 14 hos Nammo Raufoss/OIR

Oppmøte i Resepsjon i Bygning 1, Enggata 40 på Raufoss.

Av hensyn til bevertning ber vi om påmelding pr e-post post@matbransjen.no innen 7. april.

Tradisjon tro gjennomføres årsmøtet ute i medlemsbedriftene, men i år har vi gjort en vri. Turen går i år til Nammo Raufoss hvor vi får informasjon om hvordan de jobber med rekruttering og fagopplæring samt info om Lean arbeidet i bedriften. Vi får også en omvisning i fabrikken og Lean Labben

Årsberetningen er sendt dere pr. e-post og vil bli sendt dere pr. post.

Velkommen til årsmøte og nettverksmøte i Innlandsmat med fokus på Lean!