Publisert: 04.09.2018

Marit Finseth Løberg

Oppstart voksen­opplæringen

Det er 19 kandidater som skal delta på voksenopplæringen i Industriell Matproduksjon skoleåret 2018-2019. 
Programmet for første samling finner dere her. 

Innhold og omfang

Opplæringen gis i forhold til målene i læreplanen for VG3 Industriell Matproduksjon.

Gruppen gis opplæring i form av 20 - en dags samlinger igjennom skoleåret a 6 timer. Dette utgjør tilsammen samlinger/veiledninger tilsvarende 120 klokketimer.

Undervisningen er praksisorientert. Det gis arbeidsoppgaver i forhold til fag og moduler, relatert til egen bedrift. Det gis vurdering underveis. Utdanningen krever selvstudie og innlevering av arbeidsoppgaver som man vil få veiledning på. Det er ikke lærebøker i faget, men det utarbeides kompendier til deltakerne som er dekkende for opplæringen.

Deltakerne må selv melde seg opp til eksamen.

 

Foreløbig undervisningsplan: (endringer kan skje)

Samlingsdager 2018 - 2019 VG3 voksenkurs industriell matproduksjon
Uke Dato Tema
36 07.sep Kursoppstart - diverse informasjon og gjennomgang, oppstart av føste oppgave
38 21.sep Flytskjema, prod.prosesser, endringer, råvarer, hjelpe- og tilsetningstoffer
40 05.okt Hygiene, soneinndeling, mikrobiologi, innnsekter og skadedyr
42 19.okt Prøver og analysearbeid, mattrygghet, HACCP, regelverk og systemer
44 02.nov Emballasje, merking og sporing
46 16.nov HACCP og mattrygghet 
50 14.des Innledning bransje, bedrift og miljø
1 04.jan HMS, regelverk og tilsynsmyndigheter 
3 18.jan Bedriftens organisering, rammevilkår, arbeidsmiljø og ergonomi
5 01.feb  Ytre miljø - forurensning  
7 15.feb Mijø 
9 01.mar Avfallshåndtering  
11 15.mar Vedlikehold, LEAN, mm
13 29.mar Maskiner og utstyr
15 12.apr Maskiner og utstyr
17 26.apr Maskiner og utstyr, kalibrering, drift og økonomi
19 10.mai Repetisjon/eksamenstrening/læreplangjennomgang
21 24.mai Repetisjon/eksamenstrening
23 03.jun Eksamen  - 5 timer skriftlig NB! MANDAG
24 14.jun Avslutning - kursevaluering - informasjon om fagprøve/oppmelding og gjennomføring