Matbransjens Opplæringskontor i Hedmark og Oppland ble etablert i 2000. 

Opplæringskontoret er et tverrfaglig opplæringskontor som dekker alle fagområdene til våre medlemsbedrifter.

Vi er registret som en forening, og næringsmiddelbedrifter i Hedmark og Oppland kan søke om medlemsskap.


Vi er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrift til denne, og har til formål å:

  • Utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, gjennom å koordinere, kvalitetssikre og effektivisere medlemsbedriftenes fagopplæringsvirksomhet.
  • Legge til rette for eksamens forberedende kurs slik at voksne arbeidstakere med allsidig praksis får tatt fag-/svennebrev.
  • Tilby, arrangere og gjennomføre bransjerelaterte kurs for medlemsbedriftene.
  • Bidra til å markedsføre fag og bransje for å øke rekrutteringen av faglært arbeidskraft til bransjen.
  • Ivareta et godt samarbeid med de videregående skoler som har kontorets fag.