Eksamensforberedende kurs innen industriell matproduksjon skoleåret 2019/2020 startet opp fredag 6. september 2019. Undervisningen er i regi av Storhamar Videregående skole.


Her er informasjon fra skolen


Innhold og omfang

Opplæringen gis i forhold til målene i læreplanen for VG3 Industriell Matproduksjon.

Gruppen gis opplæring i form av 20 - en dags samlinger igjennom skoleåret a 6 timer. Dette utgjør tilsammen samlinger/veiledninger tilsvarende 120 klokketimer.

Undervisningen er praksisorientert. Det gis arbeidsoppgaver i forhold til fag og moduler, relatert til egen bedrift. Det gis vurdering underveis. Utdanningen krever selvstudie og innlevering av arbeidsoppgaver som man vil få veiledning på. Det er ikke lærebøker i faget, men det utarbeides kompendier til deltakerne som er dekkende for opplæringen.

Deltakerne må selv melde seg opp til eksamen.

Foreløbig undervisningsplan skoleåret 2019/2020: (endringer kan skje)

Uke Dato Tema Diverse
36 06.sep Kursoppstart - diverse informasjon og gjennomgang, oppstart av føste oppgave Utdeling oppgave bedriftspresent.
38 20.sep Flytskjema, prod.prosesser, endringer, råvarer, hjelpe- og tilsetningstoffer Utdeling første individuelle oppg.
40 04.okt Bedriftspresentasjoner. Hygiene, soneinndeling, mikrobiologi, innnsekter og skadedyr  
42 18.okt Prøver og analysearbeid, mattrygghet, HACCP, regelverk og systemer  
44 01.nov Emballasje, merking og sporing  
46 15.nov HACCP og mattrygghet   
48 29.nov Innledning bransje, bedrift og miljø Utdeling andre oppg.
49 06.des HMS, regelverk og tilsynsmyndigheter  Hias halv dag?
2 10.jan Bedriftens organisering, rammevilkår, arbeidsmiljø og ergonomi  
4 24.jan  Ytre miljø - forurensning    
6 07.feb Mijø/avfallshåndtering  
9 28.feb Maskiner og utstyr Utdeling tredje oppg
11 13.mar Vedlikehold, LEAN, mm  
13 27.mar Maskiner og utstyr Ringsaker vgs ?
14 03.apr Maskiner og utstyr PRØVEEKSAMEN?
16 17.apr Maskiner og utstyr, kalibrering, drift og økonomi  
19 08.mai Repetisjon/eksamenstrening/læreplangjennomgang  
21 15.mai Repetisjon/eksamenstrening Eventuelt 15. mai ????
23 02.jun Eksamen  - 5 timer skriftlig NB! TIRSDAG  
24 12.jun Avsluttning - kursevaluering - informassjon om fagprøveoppmelding og gjennomføring