Fagbrev på jobb er vedtatt som permanent ordning. Målet er at ufaglærte arbeidstakere skal avlegge fagprøve etter endt opplæring, og få fagbrev. Målgruppen er voksne i et arbeidsforhold, som har fullført grunnskolen. De kan få veiledning og oppfølging i faget før de går opp til fagprøve. Deltakerne skal gå opp til den samme fag- eller svenneprøven som lærlinger og praksiskandidater, slik at de oppnår samme kompetanse som andre fagarbeidere.

For mer info se her.