Når du har bestått VG3 eksamen i programfagene og har 5 års allsidig praksis i faget kan du melde seg opp til fag-/svenneprøve. 


Oppmelding til fag-/svenneprøve:
Praksiskandidatene må selv melde seg opp til den praktiske fag-/svenneprøven!


Dette må legges ved oppmeldingsskjemaet:
- Kopi av kompetansebevis som bekrefter at tverrfaglig VG3 eksamen er bestått.
  (Dette sendes kandidatene fra skolen/fylket.)
- Bekreftelse på 5 års allsidig arbeidspraksis i faget.
- Kvittering på betalt prøveavgift.

 

Oppmeldingsskjema finner du her

Oppmeldingsskjema Hedmark

Oppmeldingsskjema Oppland

 

Info om innbetaling av prøveavgift finner du her

For deg som bor i Hedmark

For deg som bor i Oppland

 

Oppmeldingen sendes til fylkeskommunen i det fylket praksiskandidatene bor.


Adresser:

Hedmark Fylkeskommune
Fagopplæring
Postboks 4404 Bedriftsenteret
2525 Hamar

Oppland Fylkeskommune
Fagopplæring
Kirkegata 76
2609 Lillehammer