Praksiskandidatordningen (§ 3–5 i opplæringsloven) gjelder voksne som vil avlegge fag- eller svenneprøve på bakgrunn av praksis i arbeidslivet uten å ha vært lærling. 


Kandidater som har mer enn 5 års allsidig praksis i faget kan selv melde seg opp til fag-/svenneprøve som praksiskandidat. Praksiskandidaten må ha bestått eksamensforberedende kurs i programfagene, før de melder seg opp til fag-/svenneprøve. I tillegg må kandidaten beherske kompetansemålene i VG3 læreplanen for opplæring i bedrift.