Matbransjens Opplæringskontor

Matbransjens Opplæringskontor er tilrettelegger av kurs for voksne i Matbransjen Innlandet. Påmeldinger skal derfor sendes til oss via bedriftens kontaktperson. Er du nødt til å avbryte kurset må også vi varsles.


Bedriften

Kandidaten må avklare med sin bedrift ang. deltagelse på voksenopplæringen. Bedriften må legge til rette for opplæring slik at kandidatene kan nå alle kompetansemålene i læreplanen. 


Praksiskandidatene

Kandidatene må selv ta aktiv del i opplæringen, være motivert for å lære å vise faglig interesse. Kandidatene er også pliktig til å søke kunnskap, levere inn oppgaver gitt fra skolen og gjennomføre eksamen i juni. Praksiskandidatene må selv melde seg opp til tverrfaglig eksamen men får hjelp av skolen til dette. Er du forhindret i å møte på undervisningen skal du gi beskjed til skolen og arbeidsgiver om dette. 


Storhamar videregående skole

Storhamar videregående skole tilbyr undervisningen som skal forberede kandidatene til den tverrfaglige eksamen som gjennomføres i juni. Det legges opp til samlinger annenhver fredag med innlevering av oppgaver mellom samlingene. Skolen hjelper kandidatene til å melde seg opp til eksamen som gjennomføres i juni.