Ordningen Fagbrev på jobb er et tilbud til ufaglærte arbeidstakere som har fullført grunnskolen, og som har minst ett års praksis i faget de vil ta fag-/svenneprøve i. Kandidaten skal få veiledning og oppfølging i bedriften de er ansatt i, og går opp til samme type fag-/svenneprøve som lærlinger og praksiskandidater. 

Ønsker du opplæring i bedrift gjennom ordningen "Fagbrev på jobb" må dette avtales med din arbeidsgiver. Dersom dere ønsker å prøve ut "Fagbrev på Jobb" ser dere fremgangsmåten under.

Fremgangsmåte for "Fagbrev på Jobb"!

 

Registrering i VIGO Voksen:

Her er info og link til VIGO Voksen.

 

Realkompetansekartlegging i regi av fylket:

Etter du har søkt/registrert deg i VIGO Voksen vil du bli innkalt til realkompetansevurdering. Realkompetansevurderingen vil kartlegge hvilke kompetansemål du behersker og hvilke kompetansemål du må få opplæring i før du melder deg opp til fag-/svenneprøve.

 

Læretid:

På bakgrunn av realkompetansekartleggingen får du beregnet en læretid som normalt vil ligge et sted mellom 1-3 år.

 

Læretilskudd:

Det utløses tilskudd til lærebedrift og opplæringskontor i læretiden. 

 

Har du søkt om Fagbrev på Jobb?

Dersom du har søkt om Fagbrev på Jobb i en bedrift som er medlem til oss ønsker vi at vi at du tar kontakt på post@matbransjen.no