Voksne kan også tegne lærekontrakt dersom de har videregående skole fra før. Kravet er at du har fullført og bestått fellesfagene på VG1 og VG2.


Hvem kan tegne lærekontrakt som voksen?

Alle som har bestått fellesfagene fra VG1 og VG2 kan tegne lærekontrakt.

 

Læretidens lengde:

Læretidens lenge avgjøres av hvilken studieretning du har gått ifht. lærefaget du tegner lærekontrakt i. 

  • Har du gått riktig VG1 og VG2 ifht. lærefaget du tegner lærekontrakt i får du 2 års læretid.
  • Har du gått riktig VG1 men feil VG2 får du 2,5 års læretid.
  • Har du gått studiespesialisering får du 3,5 års læretid.

 

Fradrag i læretid:

Det gis fradrag i læretid om du har relevant arbeidspraksis i faget fra før.

  

Læretilskudd:

Dersom det tegnes lærekontrakt utløses det tilskudd til lærebedrift og opplæringskontor. 

 

Eksamen på VG3:

Ila læretiden må du avlegge eksamen i programområdet/lærefaget (VG3) før du kan melde deg opp til fag-/svenneprøve.

 

Eksamensforberedende kurs:

Dersom det er aktuelt å delta på eksamensforberedende kurs dekker opplæringskontoret kostnaden for kandidaten dersom det er tegnet lærekontrakt. 

 

Ønsker du lærekontrakt som voksen?

Ta kontakt på post@matbransjen.no dersom bedriften du jobber i er medlemmer hos oss.