Praksiskandidatordningen (§ 3–5 i opplæringsloven) gjelder voksne som vil avlegge fag- eller svenneprøve på bakgrunn av praksis i arbeidslivet uten å ha vært lærling. 


Læretid:

Praksiskandidater har ikke læretid da dette er en dokumentasjonsordning og ikke en opplæringsordning.

 

Læretilskudd:

Det utløses ikke tilskudd til lærebedrift og opplæringskontor for praksiskandidater.Krav til praksis:

Praksiskandidatene må ha 5 års allsidig praksis i faget når de melder seg opp til fag-/svenneprøve som praksiskandidat. 

 

Eksamen på VG3:

Praksiskandidaten må ha bestått VG3 eksamen i lærefaget før han/hun kan melde seg opp til fag-/svenneprøve.

 

Eksamensforberedende kurs:

Dersom det er aktuelt å delta på eksamensforberedende kurs på bedrift/kandidat dekke kurskostnaden selv.

 

Oppmelding til eksamen:

Praksiskandidatene må selv melde seg opp til skriftlig eksamen på PrivatistWeb. Info finner du her

Ønskes eksamen på våren må du melde deg opp innen 1. februar. 

 

Oppmelding til fag-/svenneprøve:

Praksiskandidatene må selv melde seg opp til den praktiske fag-/svenneprøven. Info til oppmelding finer du her.