VIGO Voksen er et nettsted for deg som skal søke voksenopplæring eller realkompetansevurdering. Her er link til VIGO Voksen.

 

Videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering

Fylkeskommunen du er bosatt i tilbyr veiledning, realkompetansevurdering og opplæring på videregående nivå.


Hvem kan søke?

Voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad, rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året de fyller 25 år.

De som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke får godkjent opplæringa som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge, har også rett til videregående opplæring for voksne. Voksne uten rett til videregående opplæring og ungdom kan, etter søknad, få tilbud om opplæring dersom det er kapasitet.


Hvordan søke?

Du må søke hjemfylket ditt for å ta ut retten til videregående opplæring. Dette gjør du ved å velge ditt hjemfylke, i følge folkeregisteret, ved første gangs innlogging.