Innlandet fylkeskommune tilbyr gratis kurs til alle lærebedrifter og deres faglige ledere/instruktører, daglige ledere og andre ansatte som er involvert i opplæringen.