Matbransjen Innlandet tilbyr læreplasser innen en rekke fagområder og den faglige variasjonen er stor. Vi tar inn lærlinger fra matfag og tekniske fag. 


I matfagene tilbyr vi læreplasser innen slakterfaget, kjøttskjærerfaget, pølsemakerfaget, butikkslakterfaget og fagoperatør i industriell matproduksjon. 
Innenfor de tekniske fagene tilbyr vi  læreplasser i industrimekanikerfaget og automatikerfaget.