Aktuelle arbeidssteder

Som industrimakaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Sentrale arbeidsoppgaver

Industrimekanikeren driver med tilvirkning av maskindeler, Sentrale arbeidsområder i industrimekanikerfaget er

  • forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger
  • bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer
  • bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer
  • bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer
  • utføring reparasjonssveising
  • foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid

 

Personlige egenskaper

En industrimekaniker må kunne arbeide selvstendig, men også i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og være nøyaktig.