Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsplasser for en yrkessjåfør finnes i transportbransjen og omfatter alt fra forskjellige typer godstransport til persontransport.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er:

  • transport av personer og varer
  • håndtering og sikring av last og personer
  • lasting og lossing
  • service og kundebehandling
  • ruteplanlegging
  • planlegging og gjennomføring av oppdrag
  • håndtering av transportdokumenter og dokumenter for grensepassering
  • vedlikehold og klargjøring av utstyr

 

Personlige egenskaper

Yrkessjåføren må i sitt arbeid vise ansvarsbevissthet, samarbeidsevne, nøyaktighet, serviceinnstilling og evne til å planlegge sin egen arbeidsdag. Yrkessjåføren må ha en evne til å kommunisere med de forskjellige aktørene.

Formelle krav

Yrkessjåførfaget krever i tillegg til førerkort i alle kategorier en rekke spesialopplæringer som ADR- og truckførerbevis. For elever/lærlinger som velger godstransport inngår førerkortopplæring kl. C og CE eller for persontransport kl. D og DE i henhold til førerkortforskriftene for aktuelle førerkortklasser.