Publisert: 13.11.2018

Marit Finseth Løberg

Undervisnings­filmer

Nettsted for elever og lærere i grunnskole og videregående opplæring. Nettstedet er bygd opp av filmserier. Hver serie består av filmer med tilhørende oppgaver, ressurser og oversikt over aktuelle kompetansemål.


Se filmer for VG1 Restaurant og Matfag
Dette er en filmserie om grunnleggende fagbegreper for Vg1 restaurant- og matfag. Filmenes har en lengde på 7-10 minutter, og hver film tar for seg ca. 10 begreper. Til filmene er det utviklet begrepslister, spørsmål, praktiske oppgaver, lenker og oversikt over aktuelle kompetansemål. Filmene handler om ulike måter å tilberede råvarer, hygiene, oppbevaring av mat, avfallshåndtering, helse og sykdommer, næringsstoffer, mål og vekt. Filmene er også relevante for bruk innen voksenopplæring og i lærebedrifter.


Se filmer for VG2 Matfag
Matfag er en filmbasert læremiddelressurs for Vg2 matfag. Ressursen gir ei innblikk i sentrale tema som hygiene, kvalitetskontroll, sporing og merking, holdbarhet og maskiner og utstyr gjennom korte filmer og tilhørende oppgaver.  


Se filmer om renhold, hygiene og kvalitetskontroll
Denne filmen viser hva som er viktig for å produsere trygg mat med fokus på personlig hygiene, renhold, internkontroll og risikovurdering med såkalt HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Den kommer også inn på hvordan vi kan kontrollere at kvaliteten på produktet er riktig.


Se film om "Melk - Fra råvere til produkt"
I denne filmen ser vi noen av veiene melka kan ta fra den forlater kua og fram til vi finner ferdige meieriprodukter i butikken. Filmen forklarer grunnleggende melkebehandling som separering, pasteurisering, homogenisering og standardisering. Melkeprodukter som smaksatt melk og tørrmelk blir også omtalt. I dag er det meste av meieriproduksjonen automatisert, og  dette gjør at fagarbeideren nå har andre oppgaver enn tidligere.


Se film om "Kjøtt - Fra råvare til produkt"
Denne filmen viser eksempel på hvordan kjøtt produseres industrielt i dag. Ved å følge prosessen fra kua på enga til kjøttet blir lagt i butikkhylla, blir mange av arbeidsoppgavene i kjøttfaga beskrevet. Innen restaurant- og matfag kan man ta følgende fagutdanninger knyttet til kjøtt: industriell matproduksjon, kjøttskjærerfaget, butikkslakter, slakterfaget og pølsemaker.


Se film om maskiner og utstyr
I denne filmen får vi se eksempler på hvordan maskiner og utstyr i mange sammenhenger tar over oppgaver som tidligere ble gjort manuelt. På denne måten kan produktiviteten økes samtidig som tungt og belastende manuelt arbeid fjernes. Det høye lønnsnivået vi har i Norge er også med på øke graden av automatisering, det kan være lønnsomt å erstatte manuelt arbeid med maskiner. Videre viser filmen hvor viktig det er at utstyret fungerer riktig, uansett om det er håndverktøy eller maskiner det er snakk om. I noen av matfagene er det mye bruk av håndverktøy, i andre yrker er det sentralt å betjene maskiner. Uansett vil det være behov for kunnskaper om utstyret, om bruk og om vedlikehold.


Se film for VG1 TIP
TIP er en filmserie for Teknikk og insdustriell produksjon Vg1. Til filmene er det laget oppgavesett med forslag til forbarbeid, oppgaver til filmene, praktiske oppgaver og fordypningsoppgaver. Filmene finnes også i språkversjoner på somali, polsk og litauisk.


Se film om styringssystemer
I industrien er mer og mer av produksjonsutstyret automatisert. Store, kompliserte prosesser blir overvåket og kontrollert av automatiske styringer. Vi bruker gjerne maskiner som er basert på pneumatiske og hydrauliske styringsenheter. Dette er maskiner som beveger seg ved hjelp av kraft som blir skapt av trykk fra luft eller olje.