Publisert: 11.02.2021

Marit Finseth Løberg

Nye læreplaner på høring

Her kan du lese utkast til nye læreplaner for Vg3 i teknologi- og industrifag og elektro og datateknologi., bygg- og anleggsteknikk, naturbruk og restaurant- og matfag.

Frist for å gi tilbakemelding er 25. april 2021.

Her finner dere læreplaner som er på høring: 

Høring - nye læreplaner Vg3 - yrkesfag (udir.no)