Matbransjens Opplæringskontor ble etablert i 2000. Opplæringskontoret er et tverrfaglig opplæringskontor som dekker alle fagområdene til våre medlemsbedrifter. Vi er registret som en forening, og næringsmiddelbedrifter i Innlandet kan søke om medlemsskap.


Vårt formål er å:

  • Utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere, gjennom å koordinere, kvalitetssikre og effektivisere medlemsbedriftenes fagopplæringsvirksomhet.

  • Legge til rette for eksamens forberedende kurs slik at voksne arbeidstakere med allsidig praksis får tatt fag-/svennebrev.

  • Tilby, arrangere og gjennomføre bransjerelaterte kurs for medlemsbedriftene.

  • Bidra til å markedsføre fag og bransje for å øke rekrutteringen av faglært arbeidskraft til bransjen.

  • Ivareta et godt samarbeid med de videregående skoler som har kontorets fag.