Fred Bakkejord

Verv: Styreleder

Bedrift: Nortura Rudshøgda

Stilling: Fabrikkdirektør

Mobil: 908 61 323

E-post: fred.bakkejord@nortura.no

Stig Vestveit

Verv: Nestleder

Bedrift: Felleskjøpet Stange

Stilling: Fabrikksjef

Mobil: 915 40 058

E-post: stig.vestveit@felleskjopet.no

Lars Tore Ramsberg

Verv: Styremedlem

Bedrift: TINE Meieriet Brumunddal

Stilling: Meierisjef

Mobil: 906 99 352

E-post: lars.tore.ramsberg@tine.no

Kristin Frydenlund

Verv: Styremedlem

Bedrift: Hoff SA

Stilling: HR-sjef

Mobil: 952 29 033

E-post: kristin.frydenlund@hoff.no

Synne Kari Svensrud

Verv: Styremedlem

Bedrift: TINE Meieriet Tretten

Stilling: Produksjonssjef

Mobil: 97597242

E-post: synne.kari.svensrud@tine.no

Jo Ivar Skundberg

Verv: Styremedlem (fagorganiserte)

Bedrift: Nortura Rudshøgda

Stilling: Tillitsvalgt

Mobil: 917 30 340

E-post: hedmarken.nnn@gmail.com

Jens Erik Dobloug

Verv: Varamedlem

Bedrift: Orkla Foods Elverum

Stilling: Fabrikksjef

Mobil: 95127350

E-post: jens.erik.dobloug@orkla.no

Anna Lene Leganger

Verv: Varamedlem

Bedrift: Strand Unikorn

Stilling: HR- og Kvalitetssjef

Mobil: 97433079

E-post: all@strandunikorn.no

Bjørn Johansen

Verv: Varamedlem (fagorganiserte)

Bedrift: Grilstad Brumunddal

Stilling: Konserntillitsvalgt

Mobil: 905 77 110

E-post: bjorn.johansen@grilstad.no

 

* Representerer de fagorganiserte