Fylkeskommunen oppnevner og administrerer prøvenemnder i de lærefagene det er kandidater. Partene i arbeidslivet kommer med forslag til medlemmer i prøvenemndene, men fylkeskommunen kan også innhente forslag fra andre.