Kurset skoleåret 2020/2021 har sin siste samling fredag 11. juni 2021. 

Nytt kurs starter opp igjen i månedskiftet august/september.