Når du har bestått VG3 eksamen i programfaget du skal avlegge fag-/svenneprøve i og har 5 års allsidig praksis i faget kan du melde seg opp til fag-/svenneprøve. 


Slik går du frem om du skal melde deg opp til fag-/svenneprøve som privatist.


Praksiskandidatene må selv melde seg opp til den praktiske fag-/svenneprøven!


Oppmeldingen består av:

  • Utfylt oppmeldingsskjema som du finner lenke til under.

  • Dokumentasjon på fem års praksis i lærefaget. 

  • Dokumentasjon på bestått Vg3-eksamen i lærefaget (for eksempel utskrift fra Privatistweb)

  • Dokumentasjon på betalt prøveavgift (for eksempel utskrift fra nettbank)


Oppmeldingen med alle vedlegg sendes med sikker digital post til Innlandet fylkeskommune (lenke). 

Alternativt kan signert oppmelding og dokumentasjon sendes i posten til Innlandet fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftsenteret, 2325 Hamar.

 

Info fra fylkeskommunen