Påmelding/søknadsfrist: 1. april

Dere melder dere på via vår hjemmeside www.matbransjen.no under kurs og arrangement på fremsiden. 

Vi må ha minimum 15 deltagere for å tilby kurs og vi har plass til 20 kandidater. Plasser tildeles fortløpende. Når plass er tildelt er påmeldingen bindende, og kurskostnader vil bli fakturert.

Tilbud om voksenopplæring i Industriell matproduksjon skoleåret 2018-2019

Forbeholdt at vi får nok deltagere ønsker vi å tilby voksenopplæring i industriell matproduksjon skoleåret 2018-2019. Opplæringen gis i forhold til kompetansemålene i VG3 læreplanen, og klargjør kandidatene for privatisteksamen. 

Undervisningen vil bli lagt til Storhamar videregående skole, med kursstart ultimo august og eksamen i juni 2019. Det vil bli gitt opplæring i form av 20 dag samlinger igjennom skoleåret a 6 timer. Dette vil ila skoleåret utgjøre 120 klokketimer.

Undervisningen er praksisorientert, og det gis arbeidsoppgaver i forhold til fag og moduler relatert til egen bedrift. Utdanningen krever selvstudie og innlevering av arbeidsoppgaver som man vil få veiledning på. Det er ikke lærebøker i faget, men det utarbeides kompendier til deltakerne som er dekkende for opplæringen.

Deltakerne må selv melde seg opp til privatisteksamen, og kostnader til dette dekkes av kandidat/bedrift. Når eksamen er bestått og kandidaten har 5 års allsidig praksis i faget kan kandidatene melde seg opp til den praktiske fagprøven.

Hvis du har behov for større tilrettelegging vil det påløpe ekstra kostnader som må dekkes av kandidat/bedrift. Er det aktuelt ta kontakt på post@matbransjen.no

Har du mindre praksis men ønsker fagbrev kan det være grunnlag for å skrive lærekontrakt. Kandidater med lærekontrakt vil få gratis opplæring. Ta kontakt på post@matbransjen.no om dette er tilfelle.


Pris:
For skoleåret 2018-2019 vil kurset koste 17.500 kr pr. kandidat. 
Kandidater som er organisert i LO kan søke om å få refundert 10.500 kr av kurset gjennom LOs utdanningsfond. 

For info se http://www.lo.no/Om-LO/Artikler-om-LO/LOs-utdanningsfond/

 
Undervisningssted: 

Storhamar videregående skole, for veibeskrivelse se her

Adresse:
Mabel Sandbergsveg 25, Hamar.

Faglærer:
Helga Hjeltnes, mobil 916 94 111.