Matbransjen trenger prosessoperatører. 

Ønsker du å utdanne deg til faglaborant kan du søke på VG2 Kjemi- og prosessfag på Ringsaker vgs. 

Opptakskrav: Vg1 TIP eller Vg1 studiespesialisering. 

 


Aktuelle arbeidssteder

Som fagoperatør kan du få jobb i kjemisk prosessindustri. Denne favner en rekke bransjeområder som kjemisk og petrokjemisk industri, kjemisk mineralindustri, farmasøytisk industri, produksjon av sildeolje, olje og gass offshore. Du kan ogå få jobb i metallurgisk industri, for eksempel i et smelteverk, ovnshus eller støperi.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • sikker start, stopp og drift av produksjonsenheter og prosesser i henhold til instrukser og prosedyrer
  • arbeid med kjemikalier av forskjellige faregrader og aggregattilstander, ekstremt lave og høye temperaturer og trykk samt utstyr med store dimensjoner
  • arbeid med ovner med ekstremt høye temperaturer
  • bruk av tekniske flytskjemaer
  • overvåking og feilsøking av prosessutstyr og prosesser
  • klargjøring av prosessutstyr for vedlikehold og gjennomføring av forebyggende vedlikehold

 

Personlige egenskaper

En fagoperatør i kjemisk prosessindustri skal kunne arbeide planmessig, nøyaktig og grundig, selvstendig og i samarbeid med andre. Det stilles store krav til sosial kompetanse og kommunikasjonsevner. Du må kunne nytte sansene (lukte, lytte, se, føle) for å oppfatte uønskede situasjoner. Det forventes evne til å løse akutte problemer raskt og effektivt.